Råd og utval

Årsrapport 2014

Les årsraportten for Hyllestad sokn ved å trykke på bildet eller lenken..

Hyllestad sokneråd
Hyllestad sokneråd er det lokale kyrkjestyret. For å få utført arbeidet sitt på ein mest mogleg rasjonell måte, er det oppnemnt ulike underutval som har ansvar for avgrensa område av verksemda. Til venstre kan du lese meir om soknerådet i Hyllestad og underutvala.
22. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Hyllestad sokn Powered by Agrando