Kyrkjebladet for Hyllestad

Nr.2-2018

Nr.2-2018
Les meir..

Nr. 1.-2018

Nr. 1.-2018
Les meir..

Nr.3.17

Nr.3.17
Les meir..

Nr. 2-2017

Nr. 2-2017
Les meir..

Nr.1-2017

Nr.1-2017
Les meir..

Nr.3.2016

Nr.3.2016
Les meir..

Nr. 2-2016

Nr. 2-2016
Les meir..

Nr. 1-2016

Nr. 1-2016
Les meir..

Nr.3.2015

Nr.3.2015
Les meir..

Nr. 2.15

Nr. 2.15
Les meir..

nr. 1. 2015

nr. 1. 2015
Les meir..

Nr. 4-2014

Nr. 4-2014
Les meir..
Om kyrkjebladet
Kyrkjebladet for Hyllestad kjem ut tre gonger per år. Dette er ein svært viktig informasjonskanal for kyrkjelyden. Alle husstandar i kommunen får bladet i postkassane, og dette vert finansiert ved frivillige bladpengar, samt annonseinntekter. Andre interesserte kan tinge abonnement. Dette kostar kr 250,- per år. 

Ein legg ut kyrkjeblada i pdf-format på heimesidene etter kvart som dei vert sendt ut. I dokumentlista nedanfor kan ein laste ned og lese kyrkjebladet. Vonleg vil kyrkjekontoret på litt sikt og få lagt ut eldre kyrkjeblad.

Hyllestad sokneråd er ansvarleg utgjevar, og det er dei tilsette ved kyrkjekontoret som utgjer redaksjonen.

Er du interessert i å tinge abonnement, kan du kontakte kyrkjekontoret om dette.
Bedriftsprofilering
Vi legg vinn på å ha eit godt blad, og har dei seinaste åra særleg hatt fokus på kvalitetsheving på layouten. Mellom anna har vi no fullfargetrykk på alle bladsider. 
 
For å delfinansiere dei auka trykkekostnadene har ein no vedteke å opne for annonsesal/bedriftsprofilering i bladet, og vi håpar at dykkar bedrift vil nytte høvet til slik profilering i kyrkjebladet. Bladet kjem ut med 3 nr. pr. år
 
Visittkortannonse med 3-innrykk pr. år kr. 2.100,- pr. år.
Visittkortannonse med 2-innrykk pr. år kr. 1.800,- pr. år.
Dobbel visittkortannonse med 3-innrykk pr. år. kr 3.900,- pr. år.
Dobbel visittkortannonse med 2-innrykk pr. år kr. 3.200,- pr. år.
 
22. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Hyllestad sokn Powered by Agrando