Kyrkjene våre

Bø kyrkje

Bø kyrkje, Leirvik ligg i Hyllestad sokn i Ytre Sogn prosti. Ho er bygd i tre o...

Hyllestad kyrkje

Hyllestad kyrkje ligg i Hyllestad sokn i Ytre Sogn prosti. Ho er bygd i tre og ...

Øn kyrkje

Øn kyrkje ligg i Hyllestad sokn i Ytre Sogn prosti. Ho er bygd i mur og blei op...

Hyllestad sokneråd har drifts- og forvaltningsansvar for dei tre kyrkjene og kyrkjegardane som er i kommunen. Spørsmål knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardar kan rettast til kyrkjekontoret. På nettsidene våre finst litt informasjon om kyrkjebygga og generell informasjon om kyrkjegardar, mellom anna litt om ansvarsfordelinga for stell og vedlikehald av gravminne og plantefelt.

Aktuelt

Fornying av Hyllestad kyrkje

Les om fornyingsprosessen for Hyllestad kyrkje. Kva skal skje med kyrkja?

20. mars 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Hyllestad sokn Powered by Agrando