Konfirmant Lavik og Hyllestad 2015-2016


Konfirmant 2016
Det vert samling for konfirmantane følgjande torsdagar:
5. november:  Heimesamling
                        Hyllestadkonfirmantar møter hos Kirsten  ( 18.00 til 21.00)
                        Lavik/Bjordal-konfirmantar møter hos Andreas kl 19.00
12. nov:          Tomasmesse i Hyllestad kyrkje.
19. nov:          Konfirmantsamling i Hyllestad kyrkje.
Følg med på facebook-sida for meir informasjon.Her finn  du også konfirmantplanen for 2015-2016.
 
 
 
Konfirmasjonsdatoar

17. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hyllestad sokn Powered by Agrando