Vakttelefon i Sunnfjord prosti
Kvardagar etter kl 17:00 og helge- og høgtidsdagar er det alltid ein prest i prostiet med beredskapsvakt.
Vakttelefonen skal nyttast om ein har bruk for prestetenester som ikkje kan vente, t.d. ved dødsbod, soknebod for døyande eller andre kritiske situasjonar.
 
Telefonnummer til vakttelefonen er 954 83152
Tilsette

Erling Akse

Organist
 94804446
 Send e-post

Irene Fløde

Kyrkjeverge
 57788565
 99238420
 Send e-post

Gunvor Instefjord

Klokkar
 975 33 941
 Send e-post

Aslak Åm Sognnes

Kyrkjesekretær
 57788565
 97583290
 Send e-post

Audun Systad

Sokneprest
 97155237
 Send e-post
Kontakt oss

Hyllestad sokneråd
 Kommunehuset
        6957 Hyllestad
 57 78 85 65
 Send e-post

Telefontid
Tysd og tors kl 10.00-15.00

18. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hyllestad sokn Powered by Agrando