Regelverk knytt til kyrkjegardane
Regelverk knytt til kyrkjegardane

Gravferdslova

  

Hyllestad sokneråd er kyrkjegardsstyresmakt i Hyllestad kommune. Mynde i gravferdsforvaltninga i Hyllestad er delegert til kyrkjeverja. Nedanfor er det lenkjer til dei viktigaste regelverka knytt til kyrkjegardar og gravferd. Spørsmål knytt til gravferds- og kyrkjegardsforvaltning kan rettast til kyrkjekontoret.
 
 
 
 
Vedtekter for gravplassane i Hyllestad:
 
 


17. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hyllestad sokn Powered by Agrando